Stor efterfrågan i Norge på bemanningsläkare

Det är inte bara i Sverige som efterfrågan på kompetent vårdpersonal är väldigt stor. Även i vårt västra grannland är situationen densamma. På grund av den ständiga bristen på läkare är norska vårdgivare villiga att rekrytera personal från andra länder via bemanning. Det finns med andra ord möjligheter för dig att arbeta i Norge som bemanningsläkare. Detta i den ständigt växande sjukvårdssektorn.

I Norge har man delat in sin vårdsektor i fyra olika regioner:

  • sydost
  • väst
  • mitt
  • nord

Alla dessa styr över de sjukhus som är belägna i respektive region.

Jobba i Norge som bemanningsläkare med goda villkor

Nästan alla kontakter mellan patient och läkare sker i den offentliga sektorn. Faktum är att det endast finns ett fåtal privata läkarkliniker och specialiserade sjukhus i Norge. Det har dock skett en hel del aktivitet inom den privata hälsosektorn på senare år. Detta till följd med förändringar vad gäller såväl den politiska miljön i landet som den stora underbemanningen i vården.

Den norska vården är alltså underbemannad precis som den svenska. Norge är dock ett land där invånarna har det relativt gott ställt. Därför kan du som väljer att arbeta i Norge som bemanningsläkare åtnjuta väldigt goda villkor. Detsamma gäller för övrigt inte bara för personalen i vården utan även för patienterna. Därför väljer många svenska läkare att ta chansen och jobba på andra sidan landsgränsen.

Inte ett krav att prata flytande norska

En vanlig fråga bland konsulter som är intresserade av att jobba i vårt västra grannland rör språket. En generell tumregel för den som vill jobba i Norge som bemanningsläkare är grundläggande färdigheter i det norska språket. Detta är som bekant inget direkt hinder för dig som svensk utan gäller framför allt för utomnordiska medborgare.

Norskan är nämligen ett språk som i mångt och mycket liknar det svenska språket. Därför bör du inte ha några större svårigheter att göra dig förstådd och att själv förstå dina norska kollegor och patienter. Det räcker med andra ord ofta gott med att behärska något av de skandinaviska språken. Du behöver absolut inte känna att du ska kunna tala flytande norska för att kunna arbeta som läkare i landet!