Diskussionen om vilken lön en sjuksköterska kan få

Det pågår ständigt en diskussion kring arbetsvillkor och löner inom vården. I denna diskussion står ofta sjuksköterskeyrket i fokus och den lön en sjuksköterska kan förvänta sig att få. Detta är inte särskilt förvånande givet att sjuksköterskor utgör en betydande del av arbetsstyrkan inom vården. I denna artikel fokuserar vi på löneskillnaderna mellan tillsvidareanställda sjuksköterskor och hyrsjuksköterskor. Målet är att ge dig en inblick i den nuvarande lönesituationen inom denna yrkeskategori.

Tänk på detta när du diskuterar vilken lön en sjuksköterska kan få

När vi diskuterar vilken lön en sjuksköterska kan förvänta sig att få bör vi ta följande faktorer i beaktande:

  • Tillsvidareanställda sjuksköterskor har vanligtvis en lägre lön. Tillsvidareanställda sjuksköterskor i Sverige har en månadslön som kan variera utifrån erfarenhet, utbildningsnivå och arbetsplats. Enligt Vårdförbundet ligger den genomsnittliga ingångslönen för en nyutexaminerad sjuksköterska runt 28 000 till 30 000 kr per månad. Med erfarenhet och specialisering kan lönen stiga och ligga någonstans mellan 32 000 och 42 000 kr. Dessutom kan tillägg tillkomma för obekväm arbetstid, såsom kvällar och nätter, och det är inte inkluderat i dessa siffror.
  • Hyrsjuksköterskor har oftast en högre lön. Hyrsjuksköterskor kallas de sjuksköterskor som arbetar via bemanningsföretag och hyrs ut till olika vårdgivare. Lönestrukturen för denna yrkeskategori skiljer sig åt lite grann från den vi just har berört. Dessa yrkespersoner arbetar oftast på korttidskontrakt och deras löner kan variera avsevärt beroende på om det råder brist på deras kompetens eller ej. Generellt sett kan den lön en sjuksköterska har att förvänta sig att få via ett bemanningsföretag ligga 50 till 100 % högre än en timlönen för en tillsvidareanställd. Detta innebär att en hyrsjuksköterska potentiellt sett kan tjäna mellan 45 000 och 60 000 kr per månad, beroende på arbetsbelastning och skift.
  • Lönen är inte den enda skillnaden. Det kan tyckas som att hyrsjuksköterskor utan tvekan har en betydligt mer fördelaktig lönesituation. Men det finns faktiskt flera faktorer att ta hänsyn till vid en sådan jämförelse och diskussion. Till exempel saknar hyrsjuksköterskor ofta samma grad av jobbtrygghet, pensionsavsättningar och möjligheter till kompetensutveckling som tillsvidareanställda har. Detta skiljer sig dock mycket åt mellan olika bemanningsföretag och vissa av dessa är lite mer generösa när det kommer till förmåner. Dessutom kan hyrsjuksköterskor räkna med att åtnjuta en större frihet och flexibilitet.