6 tips för att skydda ditt företag med företagslarm

Det kan vara frestande att spara pengar på säkerheten, men billiga gör-det-själv-lösningar och övertro på mänsklig vaksamhet kan bli kostsamma. De kan också utsätta ditt företag för risker genom att göra det lättare för brottslingar att komma in i dina lokaler och stjäla företagsdata eller begå insiderattacker. Den goda nyheten är att även om kostnaden för en formell säkerhetsplan kan vara oöverkomlig för mindre företag behöver du inte ge upp säkerheten ännu. Med lite planering, uppfinningsrikedom och rätt larmsystem är det möjligt att hålla ditt företag säkert med endast minimala kostnader. Här är några praktiska tips som hjälper dig att hålla ditt företag säkert med de mest populära företagslarm som går att få.

Planera företagslarm i förväg

När det gäller kostnaden för säkerhet behöver du tack och lov inte spendera en förmögenhet för att vara säker. En av de första sakerna du kan göra för att hålla ditt företag säkert är att prata med ditt försäkringsbolag om din försäkring för att se om det finns några rabatter. Du kanske också kan få en del av kostnaderna täckta av din ansvarsförsäkring för arbetsgivare. Detta kan du göra genom att tala med din risk- och skadereglerare och se vilka alternativ som finns tillgängliga. Du måste dock vara försiktig så att eventuella besparingsåtgärder inte leder till en osäker miljö.

Bedöm riskerna

Även om det kan verka intuitivt att helt enkelt anta att ju högre risk, desto högre kostnad för skydd, är detta inte alltid fallet. Många företag gör misstaget att anta att ju högre risken för ett hot är, desto högre är kostnaden som krävs för att förebygga det. Detta är ett misstag som kan undvikas genom en bedömning av risken för ditt företag. Ni kan till exempel upptäcka att ni löper större risk för ett hot eftersom ni har värdefulla data eller tillgångar på marken. Detta är något som du kanske inte omedelbart vet om dig själv utan att göra en riskbedömning. Om du är verksam i ett företag som är mer benäget att bli måltavla för en cyberattack kan du överväga att investera i mer sofistikerat företagslarm som erbjuder redundans och motståndskraft.

Högljutt företagslarm

Ibland har företagslarm en tendens att sätta igång i onödan. Detta är dock inte alltid fallet. Lyckligtvis finns det företagslarm som erbjuder alternativ, och du kan använda dig av det till din fördel. Om ditt företagslarm har möjlighet att desarmera larmet med ett verifierat telefonnummer kan du använda dig av det för att kontrollera att den person som desarmerar larmet faktiskt är behörig att göra det. Detta kan vara särskilt användbart vid falska larm där systemet avaktiveras av misstag.

Var inte rädd för videoövervakning

Om du är orolig för risken för en fysisk attack kan du överväga att investera i en mer robust företagslarm som inkluderar videoövervakning. Även om det krävs en hög initial investering för att inrätta denna typ av övervakning kan det vara värt utgiften. Om du har resurserna tillgängliga kan en investering i en övervakning ge flera fördelar för ditt företag, bland annat bättre skydd mot en fysisk attack genom att du får en bild av vad som händer utanför dina lokaler. Det kan också vara användbart för fastighetsförvaltare och personal att se vilka som kommer och går och vad de gör. I vissa fall kan det till och med vara möjligt att tillhandahålla videoövervakning som kan användas för att ge ditt företag skydd dygnet runt, dygnet runt, 365 dagar i veckan.

Slutord

Det bästa sättet att hålla ditt företag säkert är företagslarm samt att genomföra en riskhanteringsstrategi och att genomföra en bestämd säkerhetsplan. Om du gör dessa två saker kommer du att kunna minimera risken för en attack, och du kommer att kunna skydda dig själv och ditt företag om det blir måltavla för ett hot. Dessa tips kan hjälpa dig att hålla ditt företag säkert med de mest populära företagslarm som finns att hyra.

Stor efterfrågan i Norge på bemanningsläkare

Det är inte bara i Sverige som efterfrågan på kompetent vårdpersonal är väldigt stor. Även i vårt västra grannland är situationen densamma. På grund av den ständiga bristen på läkare är norska vårdgivare villiga att rekrytera personal från andra länder via bemanning. Det finns med andra ord möjligheter för dig att arbeta i Norge som bemanningsläkare. Detta i den ständigt växande sjukvårdssektorn.

I Norge har man delat in sin vårdsektor i fyra olika regioner:

 • sydost
 • väst
 • mitt
 • nord

Alla dessa styr över de sjukhus som är belägna i respektive region.

Jobba i Norge som bemanningsläkare med goda villkor

Nästan alla kontakter mellan patient och läkare sker i den offentliga sektorn. Faktum är att det endast finns ett fåtal privata läkarkliniker och specialiserade sjukhus i Norge. Det har dock skett en hel del aktivitet inom den privata hälsosektorn på senare år. Detta till följd med förändringar vad gäller såväl den politiska miljön i landet som den stora underbemanningen i vården.

Den norska vården är alltså underbemannad precis som den svenska. Norge är dock ett land där invånarna har det relativt gott ställt. Därför kan du som väljer att arbeta i Norge som bemanningsläkare åtnjuta väldigt goda villkor. Detsamma gäller för övrigt inte bara för personalen i vården utan även för patienterna. Därför väljer många svenska läkare att ta chansen och jobba på andra sidan landsgränsen.

Inte ett krav att prata flytande norska

En vanlig fråga bland konsulter som är intresserade av att jobba i vårt västra grannland rör språket. En generell tumregel för den som vill jobba i Norge som bemanningsläkare är grundläggande färdigheter i det norska språket. Detta är som bekant inget direkt hinder för dig som svensk utan gäller framför allt för utomnordiska medborgare.

Norskan är nämligen ett språk som i mångt och mycket liknar det svenska språket. Därför bör du inte ha några större svårigheter att göra dig förstådd och att själv förstå dina norska kollegor och patienter. Det räcker med andra ord ofta gott med att behärska något av de skandinaviska språken. Du behöver absolut inte känna att du ska kunna tala flytande norska för att kunna arbeta som läkare i landet!

Öka kunskapen med en onlineutbildning

En onlineutbildning är ett perfekt sätt att skaffa ny kunskap, eller att fördjupa sig inom ett område man redan behärskar. Genom att ha tillgång till föreläsningar och övningar dygnet runt kan alla ta del av ett brett utbud onlinekurser. Kurserna utformas olika beroende på vad målet är; en del ser ut som en högskolekurs med examinationer och arbeten längs vägen, medan andra kurser kan vara bara för sin egen skull, och inte för prestation.

Tre fördelar med onlineutbildning

 • Tillgängligt
  Så länge användaren har en internetuppkoppling är utbildningar online otroligt tillgängligt, även för de som har ett schema med obekväma arbetstider, eller ett omväxlande schema. Genom att kunna följa kursen i sin egen takt, och när det passar, får kursdeltagaren alla möjligheter att lära sig på ett effektivt sätt.
 • Prisvärt
  Eftersom kursanordnaren inte behöver lägga några resurser på att t.ex. hitta och boka lämpliga lokaler, och eftersom inspelade genomgångar och föreläsningar kan användas till flera kurser blir kostnaden för att producera en onlinekurs lägre än att ge en traditionell kurs. Detta brukar avspeglas i priset.
 • Tidsbesparande
  Normalt sett kanske en kurs ges ett par gånger per år, och bara om tillräckligt många har anmält sig. Med onlineutbildningar tas denna faktor i regel bort, och kursen kan ofta starta när det passar användaren. Detta är väldigt tidsbesparande eftersom man inte behöver samordna en hel avdelning som ska skickas iväg på kurs, utan den enskilde medarbetaren kan arbeta med kursmomenten i sin egen takt.

Viktigt att tänka på efter en onlineutbildning

Det finns dock vissa fördelar med att gå en kurs tillsammans med sina kollegor, men om man väljer att använda sig av onlinekurser kan dessa fördelar uppnås genom att komplettera med diskussioner kollegor emellan. Det är inte sällan som två personer uppfattar ett moment lite olika, och därför är det bra att avsätta tid för att stämma av med varandra efter att kursen är genomförd. Hur kan de nya kunskaperna användas i arbetet, och hur var det egentligen med den här tumregeln för bokföring? Detta ökar den gemensamma kunskapsbanken, och bidrar till att informationen repeteras så att den förblir färsk i minnet.

Häftiga upplevelser i Stockholm – VR Arena

I Stockholm finns upplevelser för alla åldrar och smaker. Detta oavsett om det önskas adrenalinpumpande upplevelser eller lugna och stillsamma. En av de mer digitalt fartfyllda är att gå på en VR arena.

Att spela VR

Att spela på en VR arena innebär att deltagarna får ta på sig en ryggsäck med en mindre dator, ett par speciella glasögon samt sätta fast trackers på händer och fötter. Dessa sensorer gör att datorn kan placera in den fysiska personen in i en digital värld. När steg tas framåt kommer även den digitala figuren ta ett steg framåt. På detta sätt knyts fysisk och digital värld samman. Istället för att styra sin spelare med en handkontroll så styrs den alltså av de kroppsrörelser som sker. Detsamma gäller vapnet som hålls i händerna under hela spelet. Tillsammans ska spelarna klara av utmaningar (likt ett TV-spel) men i detta fall genom att röra sig på en flera hundra kvadratmeter stor VR arena.

Enstaka platser eller gruppbokningar

Det är möjligt att gå till en VR arena och anmäla sig för att spela en kommande match. Det är alltså drop-in och kräver att minst tre personer till är där för att spela. Det är däremot vanligare att grupper bestämmer sig för att spela tillsammans och bokar en tid där enbart de spelar. Hur stor gruppen måste vara för att man ska vara säker på att få spela själva kan variera mellan olika VR arenor. Men ofta är det 4 personer. Det skiljer även på hur många personer som maximalt kan spela en omgång. Det är vanligt med 6, 8 eller 10 personer. Vid större sällskap brukar de delas upp i mindre grupper. De som inte spelar kan ta en fika i caféet, duscha eller umgås. Flera av de VR arenor som finns i Stockholm erbjuder grupper upp till 50 personer att komma och umgås på detta nya digitala sätt.

Exempel på VR arena i Stockholm – Vrex

 • Minst 9 år för de flesta banor
 • Minst 11 år för en bana
 • Tio personer kan spela tillsammans
 • Fyra personer krävs för att spel ska kunna ske själv
 • Kom 20 minuter innan för genomgång
 • Prisexempel: fr. 250 kr/person
 • Äkta Virtual Reality
 • Hittas på Bryggerivägen 16 C , Bromma

Snygga konferenslokaler i Göteborg

Dags för konferens? För er med företag i Göteborg finns det gott om bra konferenslokaler att välja bland. Beroende på budget och vilka önskemål du har kan du hitta såväl centralt belägna konferenslokaler i Göteborg som vackra herrgårdar på landet. En konferens som hålls under ett par dagar, exempelvis under en helg, kan sätta högre krav på vad lokalen ska kunna erbjuda. Förutom att ditt företag förmodligen vill kunna använda projektor och annat konferensmaterial kanske det även finns önskemål kring aktiviteter. Beroende på vilken årstid som konferensen ska hållas under finns det bra team building-aktiviteter för såväl sommar- som vinterhalvår.

Kanske är det även aktuellt med övernattning? Det finns stora herrgårdar men också hotell med riktigt bra konferensmöjligheter och dessutom rum för samtliga gäster. Att allt finns på samma ställe är inte bara bekvämt utan även tidssparande. Om deltagarna har sina rum i samma byggnad som konferenslokalerna och om det dessutom finns restauranger i området eller i byggnaden, underlättar detta väldigt mycket. Speciellt om schemat är tidspressat.

Tips inför konferensen

För att deltagarna ska lära sig så mycket som möjligt, ha roligt och tycka att konferensen är givande, finns det en hel del saker att tänka på. Något av det första som är viktigt att tänka på är tiden. Att planera allt som rör en konferens, från att boka in föreläsare till att boka konferenslokaler i Göteborg, tar tid. Se därför till att vara ute i god tid med själva planeringen så slipper du stressa alldeles för mycket. Beroende på tema samt hur många deltagare det rör sig om är det även bra att fundera över i vilken miljö konferensen bäst kan hållas. Många föredrar att just vistas i en mer lantlig miljö. I andra fall är det just storstadens puls man vill ha. Tänk lite på upplägget och vad som skulle passa ert företag bäst.

Förutom att själva föreläsningarna samt aktiviteterna är väldigt viktiga för en lyckad konferens, är valet av konferenslokaler i Göteborg minst lika viktigt. Att hyra lokaler som har allt ni behöver gör hela arbetet betydligt enklare. Dessutom är det viktigt att välja rätt för allas trevnad.

Bröllop, konferens eller weekend – välkommen till Engsholm slott

Ett gediget slott med lång och intressant historia finner man ett par mil söder om Södertälje. Men vackert läge intill havet om omgivet av skön natur ligger Engsholm slott som erbjuder boende och aktiviteter oavsett om det rör sig om bröllop, konferens eller rekreation. Njut av en vedeldad bastu eller delta i någon av slottets mer fartfyllda aktiviteter.

Att gifta sig på Engsholm slott

För den som vill gifta sig i unik och underbar miljö så finns chansen att gifta sig på slottet. Engholms slott arrangerar varje år ett fåtal bröllop, möjligtvis till ett något högt pris. Däremot utlovas ett exklusivt och minnesvärt bröllop för både brudpar och gäster. Säg ja till varandra i en närliggande kyrka, eller varför inte på slottets brygga eller i den egna parken? Möjligheterna för bröllop är många här, och förutom en härlig omgivning kommer gästerna att bjudas på enastående middag.

Många möjligheter vid konferens

Slottet erbjuder ett stort antal konferensrum och det finns även plats för många övernattande gäster för dom som kommer långväga. Varför inte börja med konferens för att sedan avsluta dagen med en rolig kick-off eller team building med någon av dom roliga aktiviteterna?

Weekends med olika teman

För den som inte planerar att hålla en konferens eller att gifta sig finns ändå möjlighet att få besöka och bo på Engsholm slott. Några gånger varje år arrangeras nämligen en slottsweekend, där man bjuds på afternoon tea, besök i den egna strandateljén och bastubad i vedeldad bastu vid vattnet. På kvällen serveras en trerättersmiddag med utvalda råvaror. Vill man däremot uppleva en lite mer fartfylld weekend arrangeras även helger för fiske. Här kan man njuta tillsammans med kompisarna av en härlig dag på havet och förhoppningsvis får man uppleva känslan av att dra upp en öring, gös eller gädda. Under några helger i december hålls julbordsweekend för den som vill njuta av läckra juldelikatesser i den varma slottsmiljön.

Engsholm slott drivs sedan 30 år tillbaka av en riktig restaurangfamilj som ser till att vistelsen blir något utöver det vanliga. Ägarna och personalen hjälper gärna till att utforma tillfället för att det ska bli så lyckat som möjligt, oavsett om det är ett möte eller ett bröllop som står på schemat. Vill man så kan man dessutom abonnera hela slottet och då får man tillgång till hela 54 rum med totalt 88 bäddar.