Diskussionen om vilken lön en sjuksköterska kan få

Det pågår ständigt en diskussion kring arbetsvillkor och löner inom vården. I denna diskussion står ofta sjuksköterskeyrket i fokus och den lön en sjuksköterska kan förvänta sig att få. Detta är inte särskilt förvånande givet att sjuksköterskor utgör en betydande del av arbetsstyrkan inom vården. I denna artikel fokuserar vi på löneskillnaderna mellan tillsvidareanställda sjuksköterskor och hyrsjuksköterskor. Målet är att ge dig en inblick i den nuvarande lönesituationen inom denna yrkeskategori.

Tänk på detta när du diskuterar vilken lön en sjuksköterska kan få

När vi diskuterar vilken lön en sjuksköterska kan förvänta sig att få bör vi ta följande faktorer i beaktande:

 • Tillsvidareanställda sjuksköterskor har vanligtvis en lägre lön. Tillsvidareanställda sjuksköterskor i Sverige har en månadslön som kan variera utifrån erfarenhet, utbildningsnivå och arbetsplats. Enligt Vårdförbundet ligger den genomsnittliga ingångslönen för en nyutexaminerad sjuksköterska runt 28 000 till 30 000 kr per månad. Med erfarenhet och specialisering kan lönen stiga och ligga någonstans mellan 32 000 och 42 000 kr. Dessutom kan tillägg tillkomma för obekväm arbetstid, såsom kvällar och nätter, och det är inte inkluderat i dessa siffror.
 • Hyrsjuksköterskor har oftast en högre lön. Hyrsjuksköterskor kallas de sjuksköterskor som arbetar via bemanningsföretag och hyrs ut till olika vårdgivare. Lönestrukturen för denna yrkeskategori skiljer sig åt lite grann från den vi just har berört. Dessa yrkespersoner arbetar oftast på korttidskontrakt och deras löner kan variera avsevärt beroende på om det råder brist på deras kompetens eller ej. Generellt sett kan den lön en sjuksköterska har att förvänta sig att få via ett bemanningsföretag ligga 50 till 100 % högre än en timlönen för en tillsvidareanställd. Detta innebär att en hyrsjuksköterska potentiellt sett kan tjäna mellan 45 000 och 60 000 kr per månad, beroende på arbetsbelastning och skift.
 • Lönen är inte den enda skillnaden. Det kan tyckas som att hyrsjuksköterskor utan tvekan har en betydligt mer fördelaktig lönesituation. Men det finns faktiskt flera faktorer att ta hänsyn till vid en sådan jämförelse och diskussion. Till exempel saknar hyrsjuksköterskor ofta samma grad av jobbtrygghet, pensionsavsättningar och möjligheter till kompetensutveckling som tillsvidareanställda har. Detta skiljer sig dock mycket åt mellan olika bemanningsföretag och vissa av dessa är lite mer generösa när det kommer till förmåner. Dessutom kan hyrsjuksköterskor räkna med att åtnjuta en större frihet och flexibilitet.

6 tips för att skydda ditt företag med företagslarm

Det kan vara frestande att spara pengar på säkerheten, men billiga gör-det-själv-lösningar och övertro på mänsklig vaksamhet kan bli kostsamma. De kan också utsätta ditt företag för risker genom att göra det lättare för brottslingar att komma in i dina lokaler och stjäla företagsdata eller begå insiderattacker. Den goda nyheten är att även om kostnaden för en formell säkerhetsplan kan vara oöverkomlig för mindre företag behöver du inte ge upp säkerheten ännu. Med lite planering, uppfinningsrikedom och rätt larmsystem är det möjligt att hålla ditt företag säkert med endast minimala kostnader. Här är några praktiska tips som hjälper dig att hålla ditt företag säkert med de mest populära företagslarm som går att få.

Planera företagslarm i förväg

När det gäller kostnaden för säkerhet behöver du tack och lov inte spendera en förmögenhet för att vara säker. En av de första sakerna du kan göra för att hålla ditt företag säkert är att prata med ditt försäkringsbolag om din försäkring för att se om det finns några rabatter. Du kanske också kan få en del av kostnaderna täckta av din ansvarsförsäkring för arbetsgivare. Detta kan du göra genom att tala med din risk- och skadereglerare och se vilka alternativ som finns tillgängliga. Du måste dock vara försiktig så att eventuella besparingsåtgärder inte leder till en osäker miljö.

Bedöm riskerna

Även om det kan verka intuitivt att helt enkelt anta att ju högre risk, desto högre kostnad för skydd, är detta inte alltid fallet. Många företag gör misstaget att anta att ju högre risken för ett hot är, desto högre är kostnaden som krävs för att förebygga det. Detta är ett misstag som kan undvikas genom en bedömning av risken för ditt företag. Ni kan till exempel upptäcka att ni löper större risk för ett hot eftersom ni har värdefulla data eller tillgångar på marken. Detta är något som du kanske inte omedelbart vet om dig själv utan att göra en riskbedömning. Om du är verksam i ett företag som är mer benäget att bli måltavla för en cyberattack kan du överväga att investera i mer sofistikerat företagslarm som erbjuder redundans och motståndskraft.

Högljutt företagslarm

Ibland har företagslarm en tendens att sätta igång i onödan. Detta är dock inte alltid fallet. Lyckligtvis finns det företagslarm som erbjuder alternativ, och du kan använda dig av det till din fördel. Om ditt företagslarm har möjlighet att desarmera larmet med ett verifierat telefonnummer kan du använda dig av det för att kontrollera att den person som desarmerar larmet faktiskt är behörig att göra det. Detta kan vara särskilt användbart vid falska larm där systemet avaktiveras av misstag.

Var inte rädd för videoövervakning

Om du är orolig för risken för en fysisk attack kan du överväga att investera i en mer robust företagslarm som inkluderar videoövervakning. Även om det krävs en hög initial investering för att inrätta denna typ av övervakning kan det vara värt utgiften. Om du har resurserna tillgängliga kan en investering i en övervakning ge flera fördelar för ditt företag, bland annat bättre skydd mot en fysisk attack genom att du får en bild av vad som händer utanför dina lokaler. Det kan också vara användbart för fastighetsförvaltare och personal att se vilka som kommer och går och vad de gör. I vissa fall kan det till och med vara möjligt att tillhandahålla videoövervakning som kan användas för att ge ditt företag skydd dygnet runt, dygnet runt, 365 dagar i veckan.

Slutord

Det bästa sättet att hålla ditt företag säkert är företagslarm samt att genomföra en riskhanteringsstrategi och att genomföra en bestämd säkerhetsplan. Om du gör dessa två saker kommer du att kunna minimera risken för en attack, och du kommer att kunna skydda dig själv och ditt företag om det blir måltavla för ett hot. Dessa tips kan hjälpa dig att hålla ditt företag säkert med de mest populära företagslarm som finns att hyra.

Stor efterfrågan i Norge på bemanningsläkare

Det är inte bara i Sverige som efterfrågan på kompetent vårdpersonal är väldigt stor. Även i vårt västra grannland är situationen densamma. På grund av den ständiga bristen på läkare är norska vårdgivare villiga att rekrytera personal från andra länder via bemanning. Det finns med andra ord möjligheter för dig att arbeta i Norge som bemanningsläkare. Detta i den ständigt växande sjukvårdssektorn.

I Norge har man delat in sin vårdsektor i fyra olika regioner:

 • sydost
 • väst
 • mitt
 • nord

Alla dessa styr över de sjukhus som är belägna i respektive region.

Jobba i Norge som bemanningsläkare med goda villkor

Nästan alla kontakter mellan patient och läkare sker i den offentliga sektorn. Faktum är att det endast finns ett fåtal privata läkarkliniker och specialiserade sjukhus i Norge. Det har dock skett en hel del aktivitet inom den privata hälsosektorn på senare år. Detta till följd med förändringar vad gäller såväl den politiska miljön i landet som den stora underbemanningen i vården.

Den norska vården är alltså underbemannad precis som den svenska. Norge är dock ett land där invånarna har det relativt gott ställt. Därför kan du som väljer att arbeta i Norge som bemanningsläkare åtnjuta väldigt goda villkor. Detsamma gäller för övrigt inte bara för personalen i vården utan även för patienterna. Därför väljer många svenska läkare att ta chansen och jobba på andra sidan landsgränsen.

Inte ett krav att prata flytande norska

En vanlig fråga bland konsulter som är intresserade av att jobba i vårt västra grannland rör språket. En generell tumregel för den som vill jobba i Norge som bemanningsläkare är grundläggande färdigheter i det norska språket. Detta är som bekant inget direkt hinder för dig som svensk utan gäller framför allt för utomnordiska medborgare.

Norskan är nämligen ett språk som i mångt och mycket liknar det svenska språket. Därför bör du inte ha några större svårigheter att göra dig förstådd och att själv förstå dina norska kollegor och patienter. Det räcker med andra ord ofta gott med att behärska något av de skandinaviska språken. Du behöver absolut inte känna att du ska kunna tala flytande norska för att kunna arbeta som läkare i landet!

Öka kunskapen med en onlineutbildning

En onlineutbildning är ett perfekt sätt att skaffa ny kunskap, eller att fördjupa sig inom ett område man redan behärskar. Genom att ha tillgång till föreläsningar och övningar dygnet runt kan alla ta del av ett brett utbud onlinekurser. Kurserna utformas olika beroende på vad målet är; en del ser ut som en högskolekurs med examinationer och arbeten längs vägen, medan andra kurser kan vara bara för sin egen skull, och inte för prestation.

Tre fördelar med onlineutbildning

 • Tillgängligt
  Så länge användaren har en internetuppkoppling är utbildningar online otroligt tillgängligt, även för de som har ett schema med obekväma arbetstider, eller ett omväxlande schema. Genom att kunna följa kursen i sin egen takt, och när det passar, får kursdeltagaren alla möjligheter att lära sig på ett effektivt sätt.
 • Prisvärt
  Eftersom kursanordnaren inte behöver lägga några resurser på att t.ex. hitta och boka lämpliga lokaler, och eftersom inspelade genomgångar och föreläsningar kan användas till flera kurser blir kostnaden för att producera en onlinekurs lägre än att ge en traditionell kurs. Detta brukar avspeglas i priset.
 • Tidsbesparande
  Normalt sett kanske en kurs ges ett par gånger per år, och bara om tillräckligt många har anmält sig. Med onlineutbildningar tas denna faktor i regel bort, och kursen kan ofta starta när det passar användaren. Detta är väldigt tidsbesparande eftersom man inte behöver samordna en hel avdelning som ska skickas iväg på kurs, utan den enskilde medarbetaren kan arbeta med kursmomenten i sin egen takt.

Viktigt att tänka på efter en onlineutbildning

Det finns dock vissa fördelar med att gå en kurs tillsammans med sina kollegor, men om man väljer att använda sig av onlinekurser kan dessa fördelar uppnås genom att komplettera med diskussioner kollegor emellan. Det är inte sällan som två personer uppfattar ett moment lite olika, och därför är det bra att avsätta tid för att stämma av med varandra efter att kursen är genomförd. Hur kan de nya kunskaperna användas i arbetet, och hur var det egentligen med den här tumregeln för bokföring? Detta ökar den gemensamma kunskapsbanken, och bidrar till att informationen repeteras så att den förblir färsk i minnet.