Advisor Fondförvaltning eller AP7-soffan

Regeringen har tillsatt en premiepensionsutredning som har föreslagit att även de pensionssparare som har valt fonder upprepade gånger måste göra val på nytt för att inte placeras i statens förvaltningsalternativ AP7 Såfa. De sparare som inte än en gång gör ett aktivt val ska enligt förslaget få hela sitt innehav på premiepensionskontot tvångsflyttat till den så kallade AP7-soffan – ett alternativ som premiepensionsspararen sedan tidigare alltså har valt bort. De enda sparare som inte skulle behöva genomföra obligatoriska omval på regelbunden basis är de sparare som redan har AP7 Såfa.

Det finns en serie olika alternativ för den som vill göra aktiva val i sin PPM investering. Advisor fondförvaltning hör till de kända fondförvaltare som hanterar flertalet pensioner. För mer information om Advisor fondförvaltning och deras fonder rekommenderas läsning via denna webbplats.

Enligt utredarens beräkningar skulle närmare var tredje sparare som har gjort ett aktivt val missa att göra ett val på nytt vid omvalet och därmed få sitt innehav tvångsflyttat. De 0,6 till 2,3 miljoner berörda spararna har enligt utredaren ett fondkapital på cirka 100 till 380 miljoner kronor. En anledning till att regeringen överväger detta alternativ är att det finns en uppfattning om att premiepensionsspararna inte är särskilt aktiva. Denna föreställning har dock visat sig vara felaktig. I en Sifo-undersökning svarade 65 procent av alla sparare att de under 2015 öppnat och läst det orange kuvert som skickats hem till dem. Hälften av spararna har bytt fonder åtminstone en gång de senaste fem åren och nästan en tredjedel av dessa har gjort det även senaste tre åren.

Missa inte att göra ett aktivt val

Om detta förslag skulle bli verklighet kommer vi pensionssparare naturligtvis att känna oss pressade att regelbundet logga in på PPM-kontot för att byta fonder. Det är dock långt ifrån alla som upplever att de är särskilt intresserade av det här med premiepensionssystemet och de valbara fonder som finns tillgängliga på dess fondtorg. Ett bra alternativ för den som vill vara säker på att inte hamnar i AP7-soffan är således att ta hjälp med PPM-förvaltningen av en extern part. Advisor har lång erfarenhet av förvaltning av PPM-konton och har sedan 2000 haft en genomsnittlig avkastning på 11 procent per år. Det kan jämföras med den avkastning på knappt 9 procent som den statliga fonden AP7 Såfa har haft under samma tidsperiod.